Press Release

KÈO XỔ SỐ X10 – X50 – X100Dự án xây dựng Học viện Blockchain phi tập trung lớn nhất thế giới !
Contract address:0x515343ed04b054d098a0c15cbd7f98b0250d0b38
Bước 1: TẠO VÍ IOPAY: https://iopay-wallet.iotex.io/
Bước 2: MUA IOTX nạp ví IOPAY
Link đăng ký sàn Binance:
https://accounts.binance.com/vn/register?ref=M8C0CAZP
Bước 3: Trên ví IOPAY mua KNOW qua sàn Mimo
Nhấp quả địa cầu – Mimo swap
Dán link sau vào để mua Know: https://mimo.exchange/#/swap?outputCurrency=0x515343ed04b054d098a0c15cbd7f98b0250d0b38
GROUP CỦA DỰ ÁN:
https://t.me/knowtoearn
Tìm hiểu trên Website: https://vie.knowtoearn.io/
Tìm hiểu Whitepaper: https://whitepapervietnam.knowtoearn.io/

source