Press Release

TỔNG HỢP CÁC CÁCH KIẾM TIỀN TỪ R-PLANET – PLAY TO EARN, $AETHER 💲TỔNG HỢP CÁC CÁCH KIẾM TIỀN TỪ R-PLANET – PLAY TO EARN, $AETHER 💲
✋PLEASE TURN ON THE SUBTITLE CAPTION FOR ENGLISH SUBTITLE 👊

👍HÃY SUBSCRIBE NÀO!!! 😘😘😘
👍DON’T FORGET TO SUBSCRIBE!!! 😘😘😘
********************************************
⌚️⌚️⌚️Timestamp:
00:35 – 01:25 Intro
00:26 – 03:33 Tổng quát về hoạt động của Game
03:33 – 05:43 Tổng hợp các cách kiếm tiền từ Game
05:44 – 09:13 Chiến thuật chơi game dành cho người chơi mới
09:20 – 12:37 Chia sẻ trải nghiệm, ý kiến cá nhân

💚💚💚Một số Link quan trọng:
👉R-planet website : https://rplanet.io
👉Telegram : https://t.me/rplanetio
👉Link công thức tạo yếu tố / How to create a new element : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Bu1ZE22ujitrkRoLBp_uptfezdQ9cVhUpDoukXb-NGM/edit#gid=0
👉Tool để tạo yếu tố nhanh / tool to create a new element : https://rplanet.tools/generator
👉Chợ bán NFT và FT / NFT market place : https://wax.atomichub.io, https://wax.simplemarket.io
👉Nơi swap Aether và các gìa trị mineral / swap Aether and minerals : https://alcor.exchange

==================================
💕💋Tham gia vào nhóm chat kín Telegram của Ca’Koin💋
💕💋Join my Private Telegram group chat Ca’Koin💋
==================================
💓 https://t.me/CaKoinAnnouncement
💓 https://t.me/CaKoinNFT
==================================
👀Thông tin NFT games và dự án crypto của Ca’Koin trên Twitter👀
👀News on NFT games and upcoming crypto projects on Twitter👀
==================================
🍀Twitter: @cakoinNFT (NFT games)
🍀Twitter: @cakoincap (crypto news & gems)
==================================
✉ Email : [email protected]
==================================
Binance exchange : http://bitly.ws/ebgP
FTX exchange : http://bitly.ws/ebh2
Kucoin exchange : http://bitly.ws/ebin
Huobi exchange : http://bitly.ws/ebYW
MXC exchange : http://bitly.ws/ebYN
Bilaxy exchange : http://bitly.ws/ebY2
Coinbase exchange : http://bitly.ws/ebYt
Bitmex exchange : http://bitly.ws/ebXQ
==================================

⚠ Trên là chia sẻ trải nghiệm cá nhân của mình, ý kiến chủ quan của mình. Mình không phải là chuyên gia tài chính, mình không đưa ra lời khuyên hay khuyến khích ai đầu tư. Các bạn nên tự cân nhắc và tìm hiểu kỹ về các dự án trước khi đầu tư. Tất cả các khoản đầu tư đều mang tính chất rủi ro, các bạn nên cẩn thận cân nhắc.⚠

⚠ Disclaimer: Please be advised that I’m not a financial advice and the content of this channel are intended FOR GENERAL INFORMATION PURPOSES ONLY. Nothing that I write or discuss should be construed, or relied upon, as investment, financial, legal, regulatory, accounting, tax or similar advice. Nothing should be interpreted as a solicitation to invest in any cryptocurrency. Please be advised that every investment is subject to risk and you should DYOR (do your own research) before engaging your money into any project ⚠

#wax #r-planet #nft #gaming #defi #crypto #game #bitcoin #cryptocurrency #blockchain #nfts #eth #btc #playtoearn #ethereum

source